Свят за изграждане
Появи се първият брой на Свят и дипломация, българското издание на Le Monde Diplomatique. Под заглавие "Съпротива" в него е публикувана уводната бележка на главния редактор Игнасио Рамоне от посветения на 50-годишината на изданието брой. В нея, както е изброил Жак Дерида на съседната страница, се срещат 36 "не" и 18 "да". Някои от тях ще шокират днешното българско възприятие: НЕ - на хиперпродуктивността, на генетично модифицираните организми, на постоянните приватизации, на разширяването на частния сектор, на изключването, на сексизма и т.н.; ДА - на запазването на малцинствените култури, на правата на местните населения, на обществената и икономическа справедливост, на една по-социална и по-малко търговска Европа и т.н.
"Съпротива" е хубаво заглавие на текст по такъв повод. Le Monde diplomatique е уникален вестник не само с месечната си периодичност, с формата и хартията си. Той е уникален с постоянната си съпротива на световния истеблишмънт, изразяваща се в неговите ярки, наситени с информация, анализи на случващото се по планетата. Той е уникален и с това, че неговата "съпротива" се чете от световния истеблишмънт.
Какво да очакваме от българското издание? В първия брой има доста български имена, някои - автори на чудесни текстове: Антоний Тодоров, Велислава Дърева, Димитър Йончев, Иван Николаев, Костадин Филипов, Петър Волгин, Светослав Терзиев, Тома Томов, Юрий Асланов. Като едно от 26-те нефренскоезични издания на Le Monde diplomatique, очакванията от Свят и дипломация са, че публикациите в него ще обогатят (или ще провокират, най-накрая) българския дебат за съвременния свят.
Да се съпротивляваш, това значи да мечтаеш, че един друг свят е възможен, казва Игнасио Рамоне. И да продължаваш да го изграждаш.

Хр.Б.