Изборът на "Култура"


Свят и дипломация
българско издание на Le Monde diplomatique
брой 1, година I, ноември 2004
цена 2 лева