От 11 до 16 май 2005 Шумен ще бъде домакин на ХIV поредно издание на Друмеви театрални празници "Нова българска драма". С него Сдружение "Нова българска драма" и Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - Шумен, започват изпълнението на програмата си за тържествено отбелязване на 150-годишнината от първото театрално представление в България (1856 г., Шумен).
Другите два дяла от програмата са вече традиционни: преглед на спектакли по български пиеси (със състезателен характер; заявки за участие се приемат до 1.3.2005, а участниците ще се определят до 31.3.2005) и авторски прочит на непубликувани и непоставяни нови български пиеси (текстовете се приемат до 1.3.2005 на адреса на Сдружението: Шумен 9700, бул. "Славянски" 72, в сградата на ДКТ "Васил Друмев").
От 2005 във фестивала за пръв път ще участват и театрални трупи от чужбина със спектакли по български класически или съвременни автори.
Така празниците на българската пиеса ще разширят обхвата си и ще дават още по-представителна картина на възприятията и потребността от българска драматургия днес, на търсенията и успехите на нашите драматурзи.

К