Научна сесия, посветена на 75-годишнината на проф. Димитър Аврамов, беше инициирана от Катедрата по история и теория на културата към Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (20 декември 2004). Изтъкнатият художествен критик не присъства на събитието по здравословни причини, но задочно изпрати сърдечни поздрави към своите колеги.
"Хибридната сбирка" откри доц. Александър Кьосев, който представи професионалния път на проф. Аврамов и постиженията му в областта на естетиката и художествената критика. Проф. Георги Каприев разказа лични спомени от дългогодишното си познанство с учения и изтъкна "най-характерното за неговото творчество - да придобива и отстоява всяка педя висока култура". Доц. Калин Янакиев представи есеистични "Визии за властта на християнството и на марксизма". Д-р Боряна Кацарска говори от позицията на "последния докторант на проф. Аврамов" и изказа своята "дълбока, старомодна и консервативна почит към Учителя".
Пред многобройната публика, състояща се главно от студенти по културология, различни аспекти от трудовете на Димитър Аврамов коментираха и доц. Райна Гаврилова, доц. Иван Еленков, доц. Димитър Зашев, гл. ас. Жана Дамянова, гл. ас. Георги Вълчев.

Анахит Хачикян