Да не заглъхва!
От печат излезе 65-та - антологична - книжка на културния двумесечник "Ек", издание на Държавната агенция за българите в чужбина.
От 1993, когато Георги Данаилов оглави новоучредената агенция, от 1994, когато се появи сигналният брой на изданието, вече 11 години Олга Шурбанова, главен редактор на "Ек", извайва духовните звена, които свързват "външните" и "вътрешните" българи, разгръща достолепния образ на отечеството през големия свят.
Чрез 65 книжки списанието убеди по-възрастната ни емиграция, че българските условия притежават и автентични интелектуални ресурси, чийто безспорен авторитет не се нуждае от пропаганда. Може би защото "Ек" непоколебимо заложи на фигури от високата култура и никога не изневери на аристократичните си изисквания, а продължи да среща своите читатели с явления, твърде сложна хапка за други медии. Тази демократична мисия, разбира се, затруднява всекидневно списанието, но го укрепва в образец за културна журналистика (поне според особената му аудитория, която знае истинските медийни стандарти).
Прочее, на страниците на "Ек" се роди и една от приносните за Прехода книги - "Автономията живот", прочувствени беседи с 23 бележити български изгнаници. Нейната поява през 1997 - тогава Вера Мутафчиева управляваше агенцията, дълго еча между различни точки по света.
Благородното списване, "старомодната" представа за интелектуална мяра, просветеният патриотизъм - все поводи да участваме в празника на "Ек"!

М.Б.