По дирите на Елиас Канети
В архива на Виенския университет се съхраняват всички документи, с които през вековете студентите са се записвали да следват в него. Тук се пази и първият документ, с който през летния семестър на 1924 година навършилият вече осемнайсет години Елиас Канети постъпва като редовен слушател в неговия Философски факултет, след като е завършил гимназия във Франкфурт. Според формуляра, който начинаещият студент е попълнил, през първия семестър той заявява, че иска да учи едновременно и химия, и експериментална физика, и обща биология, и социална и стопанска история и дори увод в психологията на животните. През следващите семестри кръгът на интересите му се разширява, като към всичко изброено се добавя и философия, и история на новото време. Отделно са лабораторните занимания по химия и физика, които също го привличат. Заради това не може да се каже, че от начало той проявява някакви специални интереси към определена наука. По-точно е да се говори за желанието му да се запознае с всякакви области на човешкото знание, което по-късно ще намери отражение в многобройните му творби.

Владко Мурдаров

Бел.ред. Тази година световната културна общественост ще празнува 100-годишнината от рождението на Елиас Канети (25 юли 1905, Русчук - 14 август 1994), носител на Нобелова награда за литература (1981).