Честито!

Кристина Тошева - проникновената театрална историчка, умната театрална критичка и скъпа приятелка на "Култура" - празнува юбилей!
Тя е от малцината, които успешно и авторитетно съчетават историческите си интереси с ангажираност към съвременната театрална практика. В точните й оценки, във високите й критерии, в изискания й вкус скептичното ни, все по-оредяващо съсловие с уважение се вслушва. Просто невероятни са енергията и самовзискателността, с които продължава да работи, да се интересува от развитието и да помага на по-младите си колеги, да следи перипетиите на текущия театрален процес.
Честит празник, Кристина! Бъди все така безкомпромисна към човешката и "артистичната" пошлост, бъди здрава и щастлива.

Култура