По книжарниците
Евгений Сачев
Основи на социокомуникативния мениджмънт на културно-историческото наследство
ИК Петекстон
София, 2004
Цена 9,50 лв.

Евгений Сачев
Социокомуникативна музеология
ИК Петекстон
София, 2004
Цена 12,50 лв.

Калин Раймундов
Видяното
Стихотворения
Издателско ателие Аб
София, 2004

Палми Ранчев
Любовник на самотни улици и запустели къщи
Стихотворения
Корица и рисунки Магда Абазова
ИК Фама
София, 2004
Цена 5 лева

Калина Ковачева
Малките жестове на внимание
60 стихотворения
ИК Пламък
София, 2004
цена 1 лев

Пламен Дойнов
Литература в междувековието
Поглед към българската литература 2000-2003
Издателство Балкани
София, 2004

Иванка Могилска
ДНК
Стихотворения
ИК Жанет-45
Пловдив, 2004

Петър Марчев
Песнопойка за плешиви хипита/Led Zeppelin-романът
ИК Жанет-45
Пловдив, 2004

Панорама
Списание за чуждестранна литература и изкуство на превода
XII 2004, година XXV
Издание на Съюза на преводачите в България
Цена 5 лева