До г-жа Копринка Червенкова,
главен редактор на в. Култура
От Николай Петков, участник в Международното биенале за съвременно изкуство, Шумен 2004

Уважаема госпожо Червенкова,
Прочетох статията на Ивана Мурджева "През очите на любопитния зрител", с.7, бр.1 (2351), 14.01.2005, на в. "Култура".
Не съм съгласен аз и другите участници в Първото международно биенале за съвременно изкуство, Шумен, да бъдем наричани "автори... уморени да бъдат принципни".
Не съм съгласен кураторите на биеналето да бъдат описвани като вредители, замърсяващи предметите и местата.
Не съм съгласен, че мненията на авторката имат отношение към съвременното изкуство и социологията като наука.
Нямам намерение да водя етически спор с човек, питащ се писмено "Необходимо ли е да се привързвам към нещо, което не притежава предпоставка за дълголетие" и наричащ това "инстинкт за емоционално оцеляване".
Въпросът ми към Вас е:
Какво толкова страшно се е случило на Шуменското биенале, че е необходимо то да бъде заклеймявано в авторитетния в. "Култура" половин година след откриването му?
Ако намерите за уместно да отговорите, изпратеният каталог би могъл да Ви помогне да го направите на основа на лично впечатление.
София 17.01.2005

Искрено Ваш,

Николай Петков


Уважаеми г-н Петков,
Явления като Биеналето в Шумен не са ежедневие в българското културно пространство и Вашата реакция е доказателство за това. В концепцията му е заявено намерението да представя съвременното ни изкуство на национално ниво, както и участници от чужбина, което е твърде задължаващо. Във връзка с първото издание на Биеналето се появиха разнопосочни мнения. Две от тях - на Свилен Стефанов и Диана Попова, поставиха начало на дискусия на страниците на "Култура", която ние се ангажирахме да продължим, като предоставим територия за различни мнения. Това на Ивана Мурджева е едно от тях и публикуването му не е израз на желанието на "Култура" да "заклейми" Биеналето половин година след откриването му, както Вие предполагате.
Изпратения от Вас дигитален каталог за съжаление не разширява много впечатленията за Биеналето. Хубаво е, че го има, но текстовете, включени в него, бяха широко тиражирани и преди откриването му. Този продукт обаче по никакъв начин не може да послужи на тези, които не са успели за посетят Биеналето, тъй като не включва качествен визуален материал.

Култура