Десета книжка на "Следва", списанието за университетска култура на НБУ, съдържа "Невидимите дипломи", академично слово на Георги Господинов по повод Деня на народните будители; "От окото до виждането: един гръцки преглед", лекция на проф. Франсоаз Фронтизи-Дюкру, произнесена пред студенти и преподаватели от НБУ по време на посещението й заедно с проф. Жан-Пиер Вернан, и "Еврика: Сиракуза" от Димка Гочева; "Балкани, национализми, идентичности" - с Николай Аретов разговаря Морис Фадел; "Територия на свободата и шантавите експерименти" - с Геновева Димитрова и Иван Георгиев за кино разговаря Геника Григорова, "Добрите, невинните и Кривия ташак" от Олег Константинов, "Сладък живот в черно и бяло. 2004" от Ася Колева; "Затворът си самият ти" - Томас Ричардс и Марио Биаджини за философията на театралното изследване на Гротовски; в дял "Императив" - "Онтология на Спиноза и невъзможността на метафизиката при Кант" от Ася Маркова, "Свободната воля у Августин и Кант - опит за сравнение" от Найден Йотов и "Експлицитни и имплицитни мотиви от философията на Кант в програмната статия на Хусерл 'Философията като строга наука'" от Андриан Георгиев; "През юни в Стоук он Трент, или за общностните изкуства и Острова" от Добринка Вълкова; "Министерството като издател (Държавна политика към литературата и книгата през 20-те години на XX век) от Емил Димитров и приложение "Държавната печатница".
Моето ударение в новата книжка на "Следва" е прекрасният текст "Ангели" от Владимир Градев, "диалогиращ между редовете" с Боян Манчев от друг брой на списанието. Авторът на "Ангели" тръгва от дигиталните визии на художника Бил Виола (www.billviola.com), за да завърши така: "А ние, след световъртежа, можем да дишаме отново и с малко повече светлина в този твърде необятен свят, знаейки, че докато сме неспокойни, ще запазим ведростта."

М.Б.