Честито!

Усмихнат и на 77!
Опитът ми потвърждава усещането, че липсата на чувство за хумор най-често е признак за някаква непълноценност. И обратното. И обратното - щастливи са избраниците, надарени с това чувство. Без колебание към надарените с тази благодат свише принадлежи и дългогодишният актьор Евгений Бакалов.
Той е роден в Шумен на 27 януари 1928. След неизбежния данък към училищната самодейност, присъщ на поколението, към което принадлежи, през 1947 г. в афиша на Шуменския общински театър се появява неговото име и така се слага началото на един полувековен професионален път. Следват - романтичното разградско време, годините на суровата Шиваровска школа в Търново, повторната, вече зряла поява на шуменска сцена, и след това цели 33 сезона във варна. Не е наложително да се изброяват всичките 180 осъществени роли, но е важно, че 120 от тях са от комедийния репертоар. Хуморът на Евгений Бакалов избликва от самата му човешка същност, ражда се непосредствено при общуване и се разгръща при благодарен авторски текст. Твърдя, че и на 77 е съхранил непокътната свежестта на своята усмивка.
Честито, побратиме!

Емил Кьостебеков