Честито!

В превод на английски от Зорница Христова американското издателство Dalkey Archive Press към Библиотека "Милнър" на Университета на щата Илинойс неотдавна публикува "Естествен роман" на Георги Господинов. Изданието ще се разпространява и във Великобритания и Канада посредством Turnaround Publisher Services LTd, Лондон; то вече фигурира и във всички по-големи виртуални книжарници. Книгата, прочее, уважително запазва дизайна на българската с художничка Яна Левиева.
Междувременно "Natural Novel" е обявена за книга на месец януари от британския литературен сайт . (Предстоят издания на "Естествен роман" и в Чехия, Словения, Хърватия и Дания.)
А на 19 януари т.г. пред Специализирания научен съвет по литературознание при ВАК Георги Господинов защити образователната и научна степен "доктор" с дисертация на тема "Поезията на Вапцаров в медиакултурния контекст на 30-те и 40-те години на ХХ век", научен консултант проф. дфн Мирослав Дачев, рецензенти проф. дфн Елка Константинова и проф. дфн Валери Стефанов.

К