По книжарниците
Владимир Чуков
Ислямският фундаментализъм
От теоретични рамки към регионални измерения
Издателство Изток-Запад
София, 2004
Цена 14 лева

Георги Гроздев
Плячка
Роман
Издателство Балкани
София, 2004
Цена 7 лева

Сп. Демократически преглед
Книга 52/ 2004
Цена 5 лева

Около Пиер Нора.
Места на памет и конструиране на настоящето
Поредица Актове
под научното ръководство на Ивайло Знеполски
Издание на Дом на науките за човека и обществото
София, 2004
Без отбелязана цена

Мариана Каплан
На половината път до върха
Самоизмами и преждевременни претенции по пътя към просветлението
Превод от английски Данчо Господинов
Издателство Изток-Запад
София, 2004
Цена 19 лева

Димитър Иванов
Глобалната кофеинизация
Истината за най-разпространените легални наркомании
Издателство Изток-Запад
Цена 10 лева