Пиесата на Ерик-Еманюел Шмит "Енигматични вариации" прозвуча на два езика на 28 януари на сцената в Доходното здание, Русе. Изиграните един след друг спектакли бяха представени от ДТ-Русе (постановка Александър Беровски, сценография Елица Георгиева, актьори Венцислав Петков и Любомир Кънев) и от Театър "Нотара", Букурещ (постановка Клаудиу Гога, сценография Сика Русеску, актьори Александру Репан и Мирча Дякону). Персонажите стигат до откритието, че "любовта няма пол" и че тя променя същности, навици и възглед за живота. Тя е не само диалог на две души, но и взаимно проникване във времето - игра, която може да обогати, но и да промени идентичността. В русенския спектакъл това откритие звучи в по-метафизичен план. Докато в букурещкия спектакъл този диалог се излъчва от двама души, здраво стъпили на земята и приели маската на аристократизма и обикновеността в живота си. Но тъкмо откритието за любовния триъгълник ги кара да смъкнат тези маски, да бъдат обладани от мощни страсти и оттам да намерят истинската си идентичност. Българският спектакъл се докосва до по-общочовешки внушения, докато в румънския избликът на националната характерология го прави по-земен.
Оригиналната по замисъл и реализация театрална вечер е поредната инициатива в развиващото се от 1996 г.
сътрудничество между Драматичния театър "Сава Огнянов" (Русе) и Театър "Нотара" (Букурещ). Вече три спектакъла на румънските ни колеги са играни в Русе, а вече две години поред Русенският театър в чест на 24 май играе на сцената на "Нотара" в Букурещ. Двуезичното звучене на "Енигматични вариации" ще бъде повторено през март на сцената на "Нотара".

Крум Гергицов