Конкурс
за кураторски проект
на Национални есенни изложби за 2005 година

Община Пловдив, Сдружение "Старинен Пловдив", Дружеството на пловдивските художници и СБХ организират Национални есенни изложби за времето от 1 до 30 септември на кураторски принцип.
Куратор или кураторски екип, желаещи да реализират изложбите, трябва да предложат на организаторите до края на месец март 2005 година цялостен проект, с точните участници, като имат предвид почетно участие на пловдивски автор, ясна концепция и оформление на рекламните материали според финансовите параметри на организаторите.
Селекционна комисия обсъжда и одобрява за изпълнение един от предоставените проекти и обявява решението си с протокол в срок до 15 април 2005 година.
Кураторът сключва договор с Община Пловдив за задълженията си и получава възнаграждение в размер на 1000 лв. платими 50% авансово и 50% след реализация на проекта.
За участващите в проекта художници са предвидени средства за реализация на изложбите им в размер до 2800 лв. разпределени между тях от куратора.
Организаторите предоставят безплатно изложбени площи в къщите и дворовете на Старинен Пловдив, технически и помощен персонал за подготовка и вдигане на изложбите и обезпечават финансови средства до 3800 лв. за рекламни материали (каталог, покана и плакат).
Адрес за информация и изпращане на проекти:
Пловдив 4000
ул. "Гладстон" 32 - Дружество на пловдивските художници - тел. 032/622754
Община Пловдив - Отдел "Култура"-тел. 032/624434