Община Русе обявява

конкурс

за носител на Национална литературна награда
Елиас Канети.

Наградата се присъжда на автор за творба, публикувана (за белетристика) или поставена (за драматургия) за първи път през периода 30 май 2003 - 30 май 2005 г.
Националната литературна награда "Елиас Канети" представлява статуетка и се придружава от диплом и парична награда в размер на 5000 лв.
Краен срок: 30 май 2005 г.
Регламент и формуляр: www.rousse.bg