Катедрата по Романистика в СУ "Св. Климент Охридски" организира Международна конференция по Романистика, най-голямата досега в България, която ще се проведе на 25-27 февруари 2005 г. В нея ще вземат участие повече от осемдесет специалисти в областта на романските езици и литератури. Работни езици на конференцията са всички романски и български.
Освен представители на различни образователни институции в България, доклади ще представят и участници от повече от десет държави от целия свят: Албания, Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, Полша, Чехия, Франция, Португалия, Италия, Швейцария, Бразилия, Канада, Тайван. Официалното откриване на конференцията е на 25 февруари 2005 г. от 9.00 часа в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски".
Работата на конференцията ще протече в две научни секции: литературна и езиковедска.
В езиковедската секция ще бъде разгледана проблематиката на глаголните категории в романските езици от гледна точка на семантиката, прагматиката, морфосинтаксиса, морфофонологията на глагола, прозодичната морфология, съпоставителния анализ, компютърната лингвистика и дидактиката.
Дебатите в литературната секция ще бъдат посветени на "Представата за граница в романските литератури" - в момент, когато след края на блоковото противопоставяне границите в Европа променят своя смисъл или пък изчезват, свидетелствата на литературата от всички епохи за границата като политическа, поетическа, психологическа, езикова реалност са от особен интерес. Продукт на определена действителност и на индивидуално художествено въображение, те съчетават Историята с поезията и с човешката душевност. Издигана и преодолявана, желана и отблъскваща, външна и вътрешна, границата се явява многозначна категория, многолика метафора, за чиято подвижност можем да съдим по многообразието на тематизиращите я текстове.
Предстоящата конференция е замислена като опит да се обединят - не в стройна система, а в диалогичното пространство на форума - изследванията на специалисти от различни страни, да се представи разнообразието от идейни и художествени измерения на границата с надеждата да осмислим по-добре и художествената традиция, и днешните национални, балкански и европейски реалности.
Докладите ще се представят в заседателни зали 1 и 2 на СУ "Св. Климент Охридски".

К