Провален?

Томас Ланиър, по-известен като Тенеси Уилямс, освен автор на над 70 пиеси, няколко романа, сценария и стихосбирки, е писател и в още един жанр - разказа.
Настоящето издание е есенция на тази част от творчеството му, а предговорът от Гор Видал разкрива множество биографични детайли и анализира антихомосексуалните настроения, на които и двамата писатели са потърпевши. В разбираем контекст е поставено пълното пропадане, което писателят преживява - цялата му лична трагедия се е отпечатала ясно в разказите ("Не мога да съчиня разказ или пиеса, без да изпитвам физическо желание поне към един от героите").
Почти всички разкази на Тенеси Уилямс биха стояли десетки пъти по-автентично и пълноценно на сцена - там биха били наистина плътни, въздействащи, изчистени от дефектите на демонстрираната разказвателност. Но и в този си вид те достачно умело възпроизвеждат истории. Лайтмотивните теми са човекът в обществото - сред "другите" и в семейството. Обговарят се много точки на напрежения и конфликти, които рефлектират драматично в психиката на героите, разкъсвани от липси, импулси, неуспехи, нужди, стремежи, заблуди. Усеща се органично разочарование, направо тотална несъвместимост със света.
Изправен пред множеството хора, маргиналният човек на Уилямс е неспособен да се впише в социалните дефиниции, които пълният с предубеждения тълковен речник на обществото му предписва. Някои от героите намират спасение, но по-често то не им се случва; един път има изкупление, друг път персонажите са отлъчени или изгнани; понякога Ерос се появява, понякога Танатос, понякога те се срещат или пък единствената възможна развръзка е лудостта...
Следващият цитат е част от стихотворение на Чарлс Буковски: "чак когато този провален / живот / стане наш / тогава / ние разбираме / че самоубийците, / пияниците, лудите, / затворниците, дрогите, / и т.н. / са толкова обикновена / част от съществуването / колкото гладиолите / дъгата / ураганът".
За нещастие, Тенеси Уилямс почти не е виждал по този по-безболезнен начин "проваления си живот".

Стефан Иванов

Тенеси Уилямс. Избрани разкази. Предговор от Гор Видал. Превод от английски Весела Еленкова, Весела Прошкова. ИК Рата. София, 2005. Цена 6,99 лева.