Елисавета Мусакова:
Длъжна съм да направя уговорката, че предлагайки класация на най-добрите изложби за изминалата година, далеч не съм успяла да проследя всичко, което се е случило в столичните, да не говорим за извънстоличните галерии. С риска да правя изводи върху непълни данни, от интересните изложби през 2004 като цяло мога да отделя фотографските. Независимо от показването на Хуан Миро в НДК, оскъдицата на "световно" изкуство в нашите изложбени зали продължава да бъде потискаща. Галериите, които се открояват с разнообразна, своеобразна и убедителна галерийна политика според мен са Националната, Градската (конкретно проектът "Място за срещи"), "Кръг+", "Арт алея", "Ирида", "Мургаш", "ADS". Макар по формален показател да излиза извън тази класация, не мога да пропусна "Хамбара", единствения форум в София, където - благодарение на Венцислав Занков, целогодишно тече диалог между автори на съвременно българско изкуство и млада публика.
Да отделя пет или шест най-добри неща за мен винаги е било много трудно, но бих подредила "моите" изложби така: Иван Пенков в СГХГ, "Българско фотографско сдружение и приятели" и "Образи от сляпото петно" отново в СГХГ, Иван Кирков в НХГ, Юлия Станкова с "Портрети на библейски личности" в Криптата, Георги Трифонов и Георги Донов със "Случаен диалог" в "Арт алея".