Алтера!
На 28 м.м. в "Червената къща" Миглена Николчина, главна редакторка на списанието за пол, език и култура "Алтера", представи дебютната книжка на изданието.
Тя, разбира се, опроверга твърдението на Явор Гърдев, че списанието ще се "закопчава само отляво". Димитър Камбуров сподели "благото си задоволство" от появата на точно такова списание, представи "кротостта" и нехайството на неговите редакторки спрямо политическия му контекст и заяви, че текстовете в "Алтера" имат важното свойство казвайки, да произвеждат тишина.
Между "Култура" и редакционните съвет и колегия на "Алтера" (ударението е на първа сричка, според Богдан Богданов) има достатъчно персонални сечения, които да ни правят едновременно взискателни и добронамерени, и радостни.

К