Пианистът Димо Димов - сътворец в музиката
Трудно можеха да се намерят думи след изпълнената от Димо Димов 32-ра клавирна соната от Лудвиг ван Бетховен. Извисеният духовен замисъл на втората част, с която завършва композицията, бе изграден с неподозирани звукови еквиваленти, при това не самоцелни. В драматичните епизоди на сонатата Димов постигаше крайна степен на сгъстеност. Не може да не се отбележи майсторското владеене на неразмерените Бетховенови ритми.
Концертът на Димо Димов се състоя на 2 март в Камерна зала "България" и започна със 7-ма соната от Бетховен, създадена 25 години преди последната - 32-ра. В изпълнението на първата част - класическа изчистеност и волева устременост в разработката. След възвишения лаконизъм на Ларгото последва Менуетът, който Димов подчини на типичния Бетховенов стил, а финалът се изля в светлината на умиротвореността.
Всичко това пианистът постигна с много пестеливи средства и отново завидно владеене на звуковите тембри. Бетховеновите сонати обградиха Карнавал опус 9 от Роберт Шуман.
Дори не е нужно да се познават стотиците изпълнения на тази творба, за да се убеди слушателят колко дълбоко е навлязъл Димо Димов в Шумановата ирония, в индивидуализацията на всеки един типаж. Безупречно владеене на инструменталните средства!
Сътворец, музикант, който си забранява рутинното в изкуството - пианистът Димо Димов.

Лили Николова