На 10 март на годишно общо събрание на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) един от участниците, собственик на частна радиокомпания, предложи на вниманието на аудиторията идеята за приватизация на програма "Христо Ботев".
Подобна идея може да бъде обективно обоснована само при условие, че представлява проекция на обществено мнение върху оторизираните държавни органи. В правния мир съществуват различни организации, които упражняват еднаква дейност - частни и държавни. Често личният интерес на отделния частник не е в унисон с обществения интерес. Поради тази причина обществото трябва да съхранява стойности, които формират ценностната му система и културната му идентичност и които не се измерват с директен финансов еквивалент. В този смисъл националните електронни медии изпълняват важна обществена функция, която е гарантирана в голяма степен от държавното субсидиране, а не от личностни или корпоративни интереси.
Българското национално радио и в частност програма "Христо Ботев" изпълняват точно тази обществена функция. Многоканалното обществено радио е характерно за европейските страни. Задачата му е да представя националната култура в страната и пред света. Точно това прави програма "Христо Ботев". Освен предавания за хора в неравностойно положение, тук има и курсове по дистанционно обучение, курсове за кандидат-студенти по литература и история, курсове по чужди езици. Програмата представя пълната палитра на българското национално музикално творчество, шедьоври на световната литературна класика за деца и възрастни, изпълнени от най-големите артисти на България. Чрез тази програма българският слушател контактува със света - може да чуе директно най-големите съвременни изпълнители, независимо дали те са в Ню Йорк, Лондон, Милано или Париж. За хората е важно да чуят и какво се случва в залите в София, Русе, Варна, Пловдив, Стара Загора, защото, лишени от театрални и музикални състави, те продължават да намират утеха в културния оазис, наречен програма "Христо Ботев".
Тази мисия със сигурност е много по-скъпа от средствата, които ще спести на държавата приватизацията на програма "Христо Ботев".

Светлана Димитрова
Главен редактор на програма Христо Ботев