Ислямът и публичността - точки на пресичане
"Ислямът и публичната сфера: глобални и регионални изменения" - тази беше темата на работния семинар по повод гостуването в България на американския изследовател на човека и неговите общества проф. Дейл Айкелман.
Американският учен бе у нас по покана на Центъра за интеркултурни изследвания и партньорство - София, визитата му е факт благодарение на съдействието на Американския център в София и на сътрудничество на СУ "Св. Климент Охридски". Тя бе посветена и на 30-годишнината на специалност "Арабистика" в СУ.
Дейл Айкелман е професор по антропология и човешки отношение в "Дърмут колидж", в края на 60-те започва мащабни теренни и теоретични изследвания на ислямските страни от Магреба и Арабския полуостров. На български в превод на Ина Мерджанова е издадена неговата книга "Мюсюлманска политика".
Семинарът се проведе на 10 март в хотел "Хилтън". Проф. Айкелман говори по въпроса за новите медии и транснационализма в Близкия изток и техните перспективи за демокрация. Според него пробивът на "новите медии" като интернет дава огромни възможности за развитието на демократични процеси в ислямските страни.
Д-р Симеон Евстатиев, ръководител на Центъра за интеркултурни изследвания и партньорство, изложи в своя доклад "Идентичност и политика в Близкия изток: към преформулиране на дебата за исляма и публичността" тезата, че ислямът в страните от Близкия изток има и модернизираща роля. Проф. Йордан Пеев се съсредоточи в своето изложение "Ислямът в публичната сфера на Западна Европа" върху трудностите при интегрирането на мюсюлманските имигрантски и постимигрантски анклави в Западна Европа, а доц. Стилиян Йотов в забавен и оригинален доклад на тема "Опитите за ислямска харта на правата и тяхното обосноваване" разгледа теоретично-политическата база, върху която се разгръщат човешките права в ислямския свят.
През втората част на семинара доц. Пламен Макариев говори за "плурализъм и делиберативно качество на публичността", а проф. Цветан Теофанов - за "някои пресечни точки на християнския и ислямския фундаментализъм", вземайки за изходна база протестантските радикални религиозни движения. Той направи нерадостния извод, че сблъсъкът, на който сме свидетели, няма да утихне скоро, а - напротив, има всички предпоставки да се разрази още по-яростно. Д-р Ина Мерджанова от Центъра за междурелигиозен диалог и предотвратяване на конфликти към НИС на Софийския университет разказа за "исляма в публичното пространство на Югоизточна Европа", а медийният наблюдател на в. "Култура" Митко Новков - за начина и честотата, по/с които българските телевизии в информационните си емисии представят ислямските страни от Близкия изток. Семинарът завърши с изложението на гл.ас. д-р Клара Стаматова от Богословски факултет на СУ "Публичността - място за среща на християнството с исляма в България". В проведените след двата панела дискусии се стигна до извода, че има още много да се желае от гледна точка на непредубеденото и обективно представяне на ислямската цивилизация в християнския свят, както и обратното. Проф. Айкелман обаче приключи с оптимистичния извод, че все още нищо не е загубено и че в страните на исляма демокрацията и публичността имат своите перспективи за благоприятно развитие.

К