Горящият тигър. Геноцидът спрямо арменците и отговорът на Америка е изследване на Питър Балакян, публикувано току-що от издателство "Комо" в превод от английски на Фани Аронова, цена 20 лева.
В своя предговор проф. Балакян заявява: "През последните десетилетия често наричат геноцида спрямо арменците "забравения геноцид", "геноцида, който не се помни", "скрития Холокост" или "тайния геноцид". Подобни определения обаче не обясняват добре колко силен отпечатък налагат кланетата на арменците през 90-те години на XIX век и геноцидът през 1915 г. върху съзнанието и обществения и политическия живот на американците (а също и на европейците) - в течение на четири десетилетия. Американският отговор на арменската криза, започнала прз 90-те години и продължила до 20-те години на XX век, е първото международно движение за човешки права в историята на САЩ, което помага да се определи зараждащата се глобална идентичност на американската нация. (...) Размахът и силата на американската кампания за спасяване на арменците от Османската империя е важна глава от историята на Америка, която е загубена. Това е и период, от който днешните американци могат много да се поучат."
В следващ брой очаквайте обстойна рецензия за книгата на Питър Балакян.

К