Музиката в Програма Христо Ботев на БНР
(1 - 8.04)

Еврокласик ноктюрно (3.00 - 5.00 часа) - акценти.
2.04. - Свири СО на ВВС, дир. Ю. П. Сарасте, сол. П. Цукерман.
3.04. - Свири СО на ВВС, дир. В. Синайски, сол. М. Венгеров.
4.04. - Хорали от Бах.
5.04. - Камерни пиеси от Бетховен.
6.04. - Концерт на "Europa Galante", дир. Ф. Бионди.
7.04. - Клавирен рецитал на А. Фишер.
8.04. - Творби от полски композитори.
"Класик парк" (11.00 - 1.00 часа)
1.04. - "Фантомът на чардаша" с Румяна Каракостова - "Българи от старо време" (Карастоянов) с В. Даскалов.
2.04. - "Класик парк" с Елена Хубанова - За музиката в програмата.
4.04. - "Ноти бене" - Аделина Александрова представя В. Бери, П. Роже, П. Радев, А. Превен.
5.04. - "Малките бисери" със Здравка Андреева - Концерт по слушателски обаждания.
6.04. - "Кантате юбилате" с Мануела Манчева: "Хор на Софийските момчета"
7.04. - "Български изпълнители": Музикални партньорства.
3.04. - "Неделен следобед" (13.30 - 16.00 часа) с Юлиана Алексиева - гост Красимира Стоянова и записи от МФ "Мартенски музикални дни" - Русе.
"Музикални вечери" (19.30 - 21.30 часа)
1.04. - "Музика с усмивка" избрана от Наталия Илиева и Силвия Тихова.
2.04. - "На опера в събота" с Ивета Грънчарова (20.00 - 24.00): "Капулети и Монтеки" (Белини) - запис от Залцбург.
3.04. - Часът на големите бисери - творби от Росини, Хумел, Менделсон, Хиндемит, Уебър.
4.04. - Еврорадио от Париж: Свири френският национален оркестър, дир. К. Мазур, сол. В. Репин.
5.04. - "Студио музика" с Васил Казанджиев.
6.04. - "Контрапункт" с Маня Попова и Екатерина Дочева.
7.04. - "Метроном" с Наталия Илиева - Обзорно музикално предаване.
(23.00 - 24.00 часа)
1.04. - "Музика профана" с Мануела Манчева - вокални и инструментални творби от барока и класиката.
3.04. - "Музиката, която обичам":
4.04. - "Спонтанни инвенции" с Милен Панайотов: "Залцауски диалози" на Д. Рийвз с Р. Лубамбо, Р. Малоун, С. Норби, Л. Даниелсон - записи от "Джаз Балтика' 2004".
5.04. - "Между барока и рока" с Янина Богданова и Кристиян Бояджиев - Фр. Купрен и Д. Маклийн.
6.04. - "В джобен формат" с Цветана Тончева: "Севилският бръснар"(Росини).
7.04. - "Джаз клуб" с Кристиян Бояджиев - Колтрейн - Елингтън (албум от 1962 г.).

Вестникът не носи отговорност за настъпили промени в програмата.