Честито!

Иван Теофилов е носителят на Наградата за 2004 на Сдружението на български писатели. Жури в състав Божидар Кунчев, Силвия Чолева и Марин Бодаков му я присъжда за стихосбирката "Инфинитив", публикувана от ИК "Жанет-45" в Пловдив.
Наградата за критика и хуманитаристика на Сдружението получава професор Валери Стефанов за книгата "Творбата - място в света", публикувана от ИК "Диоген".

К