Искам да обитавам пространството на "Култура". В него няма мутри и чалга, няма мерзост и сланина. В него герои са интелектуалецът и талантът; и единствената голяма игра е играта на забавляващия се интелект. В това пространство хората са безпристрастни, защото страстно обичат истината. В него се говори свободно за всичко и няма недосегаеми персони или неоспорими твърдения. Там не се страхуват да бъдат космополити или елитарни. В него се цени индивидуалността, силният език и смелостта на разума.
Пространството на "Култура" трябва да расте!

Ню Джърси, САЩ

Буряна Захариева