Нов управителен съвет на Национален фонд Култура
На 30 март т.г. беше назначен новият Управителен съвет на Национален фонд "Култура" за периода 2005-2006 година. Председател на НФ "Култура" е Нина Чилова, министър на културата и туризма. За членове на НФ "Култура" бяха назначени проф. Ивайло Мирчев, проф. Александър Фол, проф. Пламен Джуров, проф. Божидар Манов, Цветана Манева, акад. Антон Дончев, Калин Илиев, Красимир Мирев, Антоанета Гинина и Владимир Петров.
Националният фонд "Култура" е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и функционира от месец ноември 2000 г. Ръководният му орган е Управителен съвет, чийто председател е министърът на културата. Членове на УС са изтъкнати дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите. Членовете на Управителният съвет се назначават със заповед на министъра на културата за срок от две години.
На своето заседание от 30 март 2005 г. Управителният съвет прие и следната програма за конкурси за настоящата година:
1. Конкурс за финансиране на участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата по Програма за културни контакти - Мобилност.
2. Конкурс за подкрепа на дебюти в областта на сценичните и визуалните изкуства, музиката и литературата.
3. Конкурс за финансиране на издания в областта на изкуствознание, театрознание, кинознание, музикознание, културология, преводна критическа литература, поддържане на рубрики за оперативна критика в седмичниците за култура, периодични издания в областта на изкуството и в електронните медии.
4. Конкурс за стипендия на талантливи възпитаници на средните училища по изкуствата към Министерството на културата и туризма.
5. Конкурс за финансиране на преводи на съвременна българска художествена литература на чужди езици.
6. Конкурс за финансиране на модели за регионални стратегии - културно наследство и устойчиво развитие.
7. Конкурс за подпомагане на традиционната култура на малката общност "Селото като културна вселена".
На първото заседание на новия Управителен съвет на НФ "Култура" е било взето решение и за обявяване на първата сесия на Конкурс за финансиране на участия на български творци в международни културни форуми и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата. Срокът за подаване на документи е 22.04.2005 г.