Балкански триъгълник

Изложбата "Графики от три балкански града" е извън актуалните проблеми, които поставят в опозиция понятията Изток-Запад, локално-глобално. Тя не дава отговор на въпроса дали Балканите се интегрират в Европа или постепенно ограждат собствен затворен периметър на развитие. В тази изложба се пресичат маршрутите на 38 балкански художници. Балканска е тяхната географска и културна принадлежност, но техните графики със сигурност не можем да наречем само "балкански". Тук няма обща тема или графична техника. Авторите и техните работи са обединени от субективния подбор на куратора Бранко Николов и според неговия собствен творчески и автобиографичен опит. Това е една навита на руло изложба, която постоянно кръстосва балканските граници. Нейният път е особен, защото в него съвпадат началните и крайните точки. Изложбата винаги пристига там, откъдето е тръгнала. Така трите града Ниш, София и Скопие се превръщат не в Бермудски, а в Балкански триъгълник, в който обратно на очакваното, вместо да изчезват, се появяват неща - загубени или забравени. В него без претенция или себеизтъкване се появява и образът на балканската идентичност. Преминавайки през границите вътре в този триъгълник, всеки от авторите в изложбата е открил другите и начинът да бъде едновременно еднакъв и различен от тях.

Светлана КуюмджиеваГрафики от три балкански града
(Ниш, София, Скопие), куратор Бранко Николов, галерия Сибанк, 16 март - 11 април 2005