Книгите днес е новото месечно издание за книгоиздаване и книгоразпространение. Екипът на главния редактор Пламен Дойнов включва младите литератори Стоил Рошкев, Иван Христов, Мария Калинова и Камелия Спасова. В списанието (64 цветни страници на цена 3 лева) са очертани рубриките: "Събитие на месеца", "Места на книгата", "Българска проза", "Да или не", "Лица и книги", "Отблизо", "Книжен пазар", "Класиката днес", "Създатели на книгата", "Бестселър защо"... Ще запазя в тайна авторите на първа книжка с едно-единствено изключение: Яна Левиева - художничката, чиято печатна графика е символ на българската книга от 15 години насам, е нарушила своето мълчание, за да даде интервю за "Книгите днес". И този смешен и загадъчен, и лаконичен текст ме рязяжда от завист. Ще цитирам само първа точка от Янината рецепта за хубаво книжно тяло: "Четене"...
Засега списанието е отворена и дружелюбна среда, която очаква всички издатели и разпространители, а защо не и писатели. Стига да знаят, както пише Пламен Дойнов, че "'Книгите днес' категорично разграничава рецензията от рекламата". Уважение заслужава и амбицията на изданието да работи върху "културата на класациите" на най-продаваните и успешни книги - в броя са съпоставени цели 6. От 1989 насам се нагледахме на луксозни еднодневки, пълзящи върху книгоиздателската и книгоразпространителската тематика. "Книгите днес" мирише на труд, не на препиране на пари, а и ми внушава грижа за целия сектор, не за интереса на отделна върхушка.
Не съм сигурен обаче доколко вторият брой ще бъде спокоен като първия. Както ми повери главният редактор, следващата книжка ще се занимае с всички ефекти и афекти, предизвикани от "Златна колекция XX век" на "Труд" и "24 часа".

М.Б.