С том II на "Литературни култури и социални митове" заслужено продължава академично честване на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев.
Изданието от поредица "Нова българистика" на НБУ със съставители Йордан Ефтимов, Биляна Курташева и Боян Манчев съдържа дяловете "Яворов", "Херменевтики на близкото и далечното", "Животът на градовете", "Наследството на социализма. Културната ситуация на 90-те" и избрана библиография на Михаил Неделчев.
Авторите в тома са Бойко Пенчев, Виолета Русева, Пламен Дойнов, Надежда Александрова, Пламен Антов и Лора Шумкова (в "Яворов"), Невена Панова, Енчо Мутафов, Орлин Тодоров, Ирена Кръстева, Димитър Зашев (с два текста), Морис Фадел (в "Херменевтики..."), Борис Минков, Катя Атанасова, Иван Павлов, Георги Господинов и Радка Пенчева (в "Животът..."), Мари Врина-Николов, Ани Илков, Тони Николов, Орлин Спасов, Йордан Ефтимов и Георг Краев (в "Наследството...").
Дори трети том на "Литературни култури и социални митове" няма да преброди културните маршрути на литературния антрополог Неделчев.
Но каква пъстра и жизнерадостна (и млада) компания имат заниманията му на тези страници...

М.Б.