Ако амбицията на Карол Войтила е била да преобрази света, то земната мисия на Йоан Павел II е успешна - през последния четвърт век той неизменно налагаше отпечатъка си върху събитията.
В един постоянно атомизиращ се свят на разбягващи се идентичности, чрез своя консерватизъм, чрез своя авторитет, стигащ до авторитарност, той се опитваше да удържа вечните стойности - ценността на човешкия живот, семейството, вярата. Във века на глобализацията той се опитваше да сглобява един единен свят на човешка любов, състрадание и разбирателство.
Този католик, европеец, славянин и поляк беляза планетата дори със смъртта си, въздигайки човешкото умиране до ранга на страдание, състрадание и споделено сбогуване.
Поклон пред паметта му.

Култура