Нина Чилова, министър на културата и туризма, представи на 6 април новата структура и приоритетите на министерството.
Зам.-министър по културата ще бъде Анда Палиева, зам.-министър по туризма - Димитър Хаджиниколов, зам.-министър по евроинтеграцията - Ина Килева.
Два са основните приоритета в работата на новото министерство. Първият е преструктурирането и оптимизирането на работата на администрацията. Вторият е създаването на концепция за развитие на българската култура, която да легне в основата на дългосрочна стратегия за налагане на културната ни идентичност в Европа в периода 2006 - 2009 г. Ключов момент при изработването на стратегията ще е създаването на условия за въвеждане на модерни механизми за управление на културата, ограничаване на администрирането, въвеждане на конкурентното начало и проектния принцип при финансиране на културата, налагане на културно-туристическия продукт, който носи приходи и възвръща инвестиции.
Концепцията ще бъде изработена от новосъздадения Консултативен съвет по култура към министъра. Негови членове са следните 15 интелектуалци, представители на различни творчески гилдии: академик Антон Дончев, професор Боряна Христова, академик Светлин Русев, професор Георги Чапкънов, професор Божидар Димитров, Ставри Калинов, професор Николай Овчаров, професор Цветана Манева, доц. д-р Камелия Николова, академик Людмил Стайков, Георги Стоянов, Вили Казасян, Васил Димитров, Христина Ангелакова и Боряна Сечанова.
"Членовете на Консултативния съвет по култура не са избрани по партиен принцип, а заради приноса им към българската култура", каза министър Чилова. Според нея културата няма цвят и не трябва да бъде политизирана. Промените в подхода към проблемите й и модерното мислене изискват усилията на всички - държавната администрация, местната власт, хората на изкуството.

К