Ритуал и закон, ритуал и власт
По време на сватбената си церемония Елизабет Втора язди редом с принц Филип. Всяка тяхна крачка е обусловена от сложни и привидно безсмислени ритуали. Микрофоните улавят и предават на живо и най-дребната подробност. Изведнъж всички чуват:
- Филип! Една крачка назад.
Анекдотът, разказан от професор Юрген Бранд на колоквиума "Ритуал и закон, ритуал и власт", демонстрира експлицитната връзка на ритуалните практики с преразпределението, онагледяването и узаконяването на властта, станали фокус на първата съвместна инициатива на Центъра за академични изследвания - София, и Института за средновековна философия и култура.
Сред участниците бяха проф. Блокманс, ректор на Нидерландския институт за академични изследвания; Юрген Бранд, професор по право от университета във Вупертал, Германия; проф. Хатенхауер, специалист по история на правото; проф. Тодор Пиперков, преподавател по римско право в Софийския университет; проф. Климентина Иванова, специалист по агиография; д-р Таня Камбурова от СУ "Климент Охридски", д-р Раду Паун от Румънската академия на науките, както и съорганизаторите доц. д-р Иван Билярски и проф. дфн Георги Каприев.
Позовавайки се на примери от древноримското право до встъпването в длъжност на президента Буш или посещението на Владимир Путин в Киев, участниците очертаха основните законово-властови функции на ритуала: публично оповестяване на взетото решение, онагледяване на властта пред поданиците, установяване на консенсус между управляващите и управляваните, сакрализираща и мнемоническа функции... Разискваха се различията между западно- и източноевропейските ритуални практики, особено свързаните с православните църковни канони. Авторът на авторитетни трудове върху Карл Пети проф. Блокманс представи архетипния случай на сливане между ритуал, власт и закон - коронацията на френския крал, а проф. Бранд "демократизира" темата с напомняне как ритуалът на храненето играе сходна функция при преходните ситуации във всеки живот - кръщавки, сватбени тържества, помени. Оживената и духовита дискусия опроверга застъпваното от мнозина американски автори схващане, че ритуалът е предмет най-вече на историческата антропология и доказа, че умението да се разчита ритуалната символика е умение да разчиташ видимите кодове на властта.

Зорница Христова