Дерайлирали послания
През март Николай Занев представи в СГХГ проекта си "Дерайлирано". Поставен в контекста на програмата "Място за срещи", той повдигна въпроса за отношението образ-критически текст. Методите на художника обхващат "присвояване" на съществуващи изображения, фотография, рисунки и манипулирани обекти.
Впускайки се в търсене на различни възможни връзки и значения на произведението, критическият текст понякога използва чужди заемки и прекалено сложни метафори и абстрактни описания. Така обаче той рискува да изкриви и пренатовари посланието на художествената творба, заложено от автора й. Николай Занев изостря това усещане, като за изходен материал на няколко работи използва различни текстове-коментари.
Ефектните фрази и сложни метафори дават специфичен материал на художника. От тях той извежда единствено буквалното значение на думите и по този начин хирургически отстранява конотацията на епитетите в описанието. Резултатът е поредица графични, обобщени рисунки, подобни на обяснителните знаци по опаковките на търговски продукти. Така той свежда изображението до семиотичен знак, премахва ефектността на описанието и го запраща на дъното на неговата способност за въздействие. Претворявайки текстовете в изображения, Николай Занев иронизира тяхното емоционално и художествено звучене. Метафората е разрушена, а текстовете са опростени до абсурдни творения.
Николай Занев се впуска в изследване на обществените настроения, като за целта е отредил значителна част от работата на активността на публиката. В залата на големи табла всеки можеше свободно да изрази своето мнение за критиката.
Този либерален реверанс към зрителите беше приет с охота и таблата за кратко се превърнаха в своеобразна улична стена или табло за обяви. Те бяха изпълнени със слогани, рисунки и други излияния, сред които, за съжаление, малко от написаното имаше отношение към критиката.
Изложбата постави множество въпроси. Между които и за незавидното положение на критиката, разкъсвана между функция на изкуството и креативен модулатор на неговите съвременни прояви.

Вяра Млечевска