7
            

От 5 до 24 април Светлин Балездров представя минималистична хартиена инсталация в рамките на проекта "Място за срещи" в Софийската градска художествена галерия. Художникът завършва специалност "Плакат" при професор Иван Газдов в Националната художествена академия, което обяснява желанието му сам да проектира дизайна на дипляните, включително и техния авторски шрифт, въпреки стандартните печатни материали, които проектът поначало предлага.
Светлин представя серия от еднотипни форми: своеобразна пластика, изработена от бял лист хартия. Формалните ограничения, които си налага в своята работа, са насочени към похватите за обработка на хартията: никакво рязане или лепене. Листът е оставен цял. Формата е постигната единствено чрез изчисление и огъване. Подобно на платноходки, издули белите си платна на вятъра, тези седем обекта, разположени в стройна редица, се носят плавно в пространството на залата.
Работите на Светлин напомнят на пръв поглед японската техника оригами. Асоциации със страната на изгряващото слънце биха могли да се търсят и по повод гостуващата изложба "Японска графика" в СГХГ, но идеята за тези форми, както споделя авторът, е произлязла от неговите собствени творчески търсения в областта на графичния дизайн. Впечатляващи са лаконичността на формата и вътрешният ритъм, които изпълват хартиените форми на Светлин. Пластиката на младия автор обаче се отличава с мекия овал на линията и особеното обемно-пространствено изграждане, което вдъхва въздушност на формата.

Яна Костова