Вестникът и обществото
На 15 и 16 април т.г. във Варна се проведе Националната научна конференция "Вестникът и обществото", организирана от ВСУ "Черноризец Храбър" в лицето на Програма "Обществени комуникации" на УНК "Хуманитарни науки и изкуства". В пленарното заседание бяха записани доц. Георги Калагларски ("Тенденции в развитието на варненските печатни медии 1990-2005"), проф. Милко Петров ("Световни тенденции в развитието на вестника"), доц. Цветан Ракьовски ("Мемоарите от края на XIX век - вестникарската антиципация на героическите сюжети"), доц. Михаил Неделчев ("Стратегии и жестове на вестниците с брой единствен"), доц. Красимир Стоянов ("Езиковата политика в българските вестници в периода на Присъединяването (към НАТО и ЕС))...
Отделните секции на форума бяха наречени "Вестникът и/за обществените нагласи", "Езикът на всекидневника", "Вестникът и обществената памет", "Вестникът за култура(-та) и литература(-та)", "Вестникът и/в Интернет", "Регионалният вестник".
Акцент в конференцията постави участието на вестник "Култура", представен от проф. Милена Кирова и Марин Бодаков. Те - заедно с доц. Сава Василев и д-р Антония Гайдарджиева - поставиха болезнени въпроси от миналото и настоящето на културната и литературната периодика.
Сред горещите изказвания на форума беше изложението на доц. Димитър Камбуров, според което вестникът след прехода неутрализира новината, демодира критиката, приватизира знанието, патинира жълтината...
За ползотворността на конференцията участниците са задължени на доц. Людмила Стоянова и доц. Георги Калагларски от Варненския свободен университет.

М.Б.