В Алтера, кн. 3...
Най-после покоряващата света писателка Капка Касабова (1973) пред българско издание: новозеландската авторка с български произход (осъзнавам риска на това определение) говори с Елена Алексиева в трети брой на списание "Алтера". А като приложение към броя е публикувано есето на Касабова "Отново в Берлин".
Да развиеш усет към клишетата на една култура и нейния език, за да можеш да ги избегнеш и сатиризираш, е най-трудната задача на писателя, особено в поезията. Това изисква постоянно 'участие' и сверяване на часовници, тъй като езикът е живо нещо, постоянно менящо се. Ако започна сега да пиша стихове или разкази на български, те сигурно ще бъдат старомодни, пълни с клишета, ученически, много по-слаби от това, което пишех на български, преди да емигрирам - защото от 13 години аз не 'участвам' активно в метаморфозите на този език и културата му, заявява Касабова. А аз заявявам наложителността книгите й, вече публикувани на японски и иврит, да бъдат най-после преведени и у нас.
В броя на "Алтера" четем и как Венцислав Арнаудов, Леа Давчева и Владимир Жобов преценяват "пола и характера" на българските учебници; как Стела Личева вижда женското тяло в рекламата между двете войни; как Иво Филипов слуша Питър Грийнауей в София; как Николай Захариев чува Чик Къриа навсякъде; как Диана Попова разбира визуалното изкуство на Вероника Цекова и Иван Кюранов; как Мила Искренова харесва мъжете в хореографията на Пал Френак; как д-р Росен Коларов си спомня 15 години от SOS-Kinderdorf; как Надежда Радулова общува с преводаческите Ангели на Севера; как Силвия Чолева отмаря в "Мatti"; как Жана Петрова гледа едноминутна филмова целувка, а Нева Мичева - "Георги и пеперудите"; как Ида Даниел режисира "Всеки човек" и себе си...
И две великолепни стихотворения от Иван Теофилов!

М.Б.