Валери Петров на 85!

Без клишетата за валерипетровското,
Боряна Матеева

Честито!