Драга редакция,
Пиша Ви по повод интервюто на Клара Стаматова "Гласът на Църквата ни си остава тих..." в бр. 16 от 29 април т.г. Сигурно сте чували, че повечето бивши комунисти стават религиозни. И аз като такава, щом видя нещо за вяра, за господ, даже за катехизис, се хвърлям и го чета.
Между нас казано, бях в Италия, когато папата умря...
Научих се, че авторката Клара Стаматова се води от напредничавите в българското православие, така че очаквах най-прогресивни, даже крамолни идеи да сподели тя. И наистина, останах удовлетворена в най-висша степен.
Та ето какво разбрах (ще степенувам, за да ви спестя време и място):
1. Православието е най-право и най-славно. Като такова то може да запълни овакантеното лоно на народната душа. 2. Щом е така, трябва да се полагат грижи. Не от паството (вярващите), разбира се, а от държавата. И аз тъй обичам държавното начало. Да си спомним - хромите, юродивите, прокажените - държавна грижа. А православният хром и до днес е по-хром от всички хроми.
3. Държавата трябва да въведе задължителен предмет "Религия" в училище. Това може да стане в освободените от научен комунизъм часове.
4. В тази връзка следва да се издават непрекъснато и множество брошури. Това може да стане със средствата, които се освободиха от печатането на тодорживковите трудове. А може Внучката Му да даде ордените за изграждане на бели манастири "Св.Тодор и другари".
5. Всичко това ще доведе до голямо отваряне на православието към все по-нарастващите материални и духовни потребности на миряните.
6. Което е особено важно в светлината на факта, че православието ставало все по-малко островче сред другите вери, въпреки уникалния и мултифункционален посох, въпреки съборността, лелеенето, каденето, опяването и други невиждани тайнства.
7. Ако горните шест точки не помогнат, и ние след авторката питаме - какво ще направите, ако видите друговерец: "Ще го набием", отговаряли богословите на шега.
8. Да претворим шегите в истина.
Привет на целия трудов колектив на в. "Култура".

Виза Недялкова

П.П. Интервюто на Клара Стаматова породи у мен и някои лично мои идеи, които ще накарат всеки да се чувства горд, че е българин, ще превърнат славното ни минало в настояще и ще допринесат за развитието на туризма.
Как?
1. Обявяване на църковно-славянския за официален в България. Така всеки ще знае поне два езика. Отговорник: държавата.
2. Разваляне на договора с канадците за добиване на злато в Челопеч и насочване на същото за позлатяване на всички храмове (виж: туризъм). Отговорник: държавата.
3. Поради изключителното влечение на клира към военни прояви (паради, освещаване на знамена и прочее), както и водосветене на офиси, да се назначава по 1 (един) брой поп във всяка военна и банкова единица, като за целта Народното събрание гласува и данъчни облекчения във връзка с намаляването на безработицата сред завършилите богословие младежи и девойки. Отговорник: държавата.
4. За стимулиране раждаемостта следва само на православни да се отпускат безлихвени жилищни кредити. Отговорник: държавата.
5. Досежно включването на православието във всекидневните практики на гражданството, предлагаме ежемесечна игра: кой ще изпрати най-много sms-и с текст: "изберете православното". Наградите осигурява държавата.
6. С цел повишаване жизненото равнище на православните следва да се изготви график на курбаните така, щото седмично на една човекоединица да се падат два хранодни месни и един храноден рибен. Вход с кръстчета. Продуктите осигурява държавата.
7. Имам и още, но нямам време.Подпис: Същата