Културен коктейл


ТВ-гаванки, ТВ-свастики, Владимир Трендафилов

Пишат ни
По повод Гласът на Църквата..., Виза Недялкова
По повод Покана за екзекуция..., Едуард Вик

Юбилей на Божана Апостолова, Милена Кирова
Случаят Азарян или случаят НАТФИЗ, Никола Вандов
Национален фестивал на малките театрални форми, Светлана Байчинска
Спектакълът Огънят на Анатолия на Мустафа Ердоган, Петър Пламенов
Оригинали на Хелмут Нютън в Червената къща, Юлия Йорданова
Българско ли е едно френско Евангелие?, Людмила Маринова
Международен клавирен конкурс в Кипър

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР