Изборът на "Култура"


Сп. Алтера
Месечно издание за пол, език, култура
Брой 3/2005. Цена 5 лева


Сп. Следва
Списание за университетска култура на НБУ
Брой 11/2005. Цена 5, 50 лева