60 години по-късно - един различен свят

Все по-мащабно, все по-обхватно започваме да гледаме на Втората световна война, ужасите й избледняват, разтварят се в ежедневието ни, пълно с нови, по-пресни ужаси.
Светът наистина се е променил след тази война, но дали е помъдрял?


Огромната работилница,
Димитър Йончев

Български брилянтин,
Жерминал Чивиков

Всичко в името на народа,
Александър Андреев