Извинение
Александър Андреев не е автор на текста "Всичко в името народа", публикуван в миналия брой. Редакцията поднася извиненията си за това недоразумение.

К