Жозеп Гиноварт представя впечатляваща ретроспективна изложба в СБХ (I етаж) до края на май като част от културната програма на испанското посолство у нас. Той е виден представител на испанската неформална живопис. В своето близо шестдесетгодишно творчество художникът непрестанно експериментира и провокира публиката с нестандартните си творчески търсения в областта на живописта и инсталацията. Жозеп Гиноварт има особено разбиране за живописта. Роден в Барселона (1927), художествения център на Испания, Жозеп преминава през множество стилове и тенденции, докато изработи своя автономен начин на изразяване. Той би могъл да се определи като експресивен абстракционизъм по силата на емоционалния заряд, вложен в композициите, или като arte povera, с оглед на използваните материали, но в течение на годините се формира като индивидуален и трудно би могъл да се подведе под общо определение. Въпреки това художникът не се колебае да отдаде почит и на Пикасо в редица свои работи, от чието творчество той черпи вдъхновение и "пластически" уроци на младини. Мотивът на китарата, любим на кубистите, е разработен като самостоен художествен обект по стените на изложбената зала. По примера на тези първи предвестници на абстракционизма, художникът започва да експериментира активно с фактурата и материалите - употребата на пясък става характерна за даден етап от неговото творчество. Художественият изказ на Жозеп Гиноварт от зрелия му период е директен и искрен, без да губи от своята поетичност. Той не търси иносказателност в темите и сюжетите на монументалните си творби. Тя идва на по-късен етап от живота на художественото произведение и въвлича пряко зрителя в процеса на възприемане. Много често в творби, озаглавени "Изгорено стърнище", "Гребло", "Чиния" може да се открият автентични предмети и материали "вградени" в пространството на творбата. Други мотиви, които намират постоянно място в неговото творчество, са луната, земята и кръстът. Силен е зарядът на творбите, в които естественият предмет или материал заместват художествения еквивалент. Социалното послание, което Жозеп Гиноварт отправя с творбите си, е неизменно изпълнено с топлина и поетичност.
Поради здравословни проблеми, пристигането на близо 80-годишния Жозеп Гиноварт се отмени в последния момент преди откриването, но испанският художник е намерил начин да изпрати оргинален поздрав към българските си колеги: той е потърсил информация за СБХ в страниците на Интернет и е направил произволен набор от имена на негови членове. С този символичен жест творецът дава емоционален израз на благодарността си към своите домакини.

Яна Костова