От издателство "Леге Артис" ни съобщават, че всеки момент на книжния пазар под заглавие "Парти по време на война" ще се появят спомените на Елиас Канети от годините, прекарани в Англия по време на войната и след нея. Те се публикуват за първи път като част от литературното му наследство, а послесловът е от английския германист Джеръми Адлер.
"Парти по време на война" е в превод на голямата българска преводачка Елисавета Кузманова, преводач и на първите три споменни книги на Елиас Канети - "Спасеният език", "Факел в ухото" и "Игра с очи".
Както ни пише издателката Саня Табакова, в "Парти по време на война" Елиас Канети се връща към най-хубавите години от живота си. През този период, откъснат от немската среда, той пише своето основно произведение "Маси и власт" и води бурен живот. Докато е жив, не се осмелява да разкрие близкото минало, но сега завесата вече е вдигната и с духовит, язвителен, искрящ език той разказва за разглезени благородници и бедни емигранти, за суетни писатели и поети и красиви художнички, за английското високомерие и типичното английско party, и с голяма откровеност - за връзката си с Айрис Мърдок, станала по-късно известна авторка.
В следващ брой "Култура" ще представи обстойно книгата на родения на 25 юли 1905 в Русе Нобелов лауреат.

М.Б.