Пролетен панаир на книгата в НДК (25-29 май)
Премиери на Издателска къща "Жанет-45":
Станка Пенчева
Предверие
Представя Рада Александрова - 27 май 2005 (петък), етаж VII, зала 3.2, 16.00 часа
Олга Шурбанова
Вкус на Моцарт
Представя Марин Бодаков - 28 май 2005 (събота), етаж VII, зала 3.2, 18.00 часа
-----
На 27 май 2005 (петък), етаж 7, зала 3.1, 18.30 ч. Институт за литература при БАН и Департамент Нова българистика на НБУ канят на представянето на Изпитания на теорията, съставители Радосвет Коларов и Мирослав Дачев. Представят Морис Фадел и Биляна Курташева.
-----
На 27 май 2005 (петък), етаж 7, зала 3.1, 17.30 ч. Департамент Нова българистика представя Литературни култури и социални митове (том 1 и 2), сборник в чест на 60-годишнината на Михаил Неделчев, съставители Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев.
-----
На 27 май, петък, етаж 7, зала 3.1, 16.30 ч. Департамент Нова българистика представя брой 11 на Следва, списание за университетска култура. Представят Марин Бодаков и Димитър Кенаров.