Социологически проблеми, кн.3-4/2004
е списанието, в което е публикувано съставителството на д-р Орлин Спасов по темата "Интернет - Общество - Култура", а не ведомственото на Института по социология издание "Социологически преглед", както твърди самонадеяно паметта ми в миналия брой.
Явно вирусът, поразил през интернет моя компютър, докато пишех рецензията за книжката, е по-слаб от културния вирус в мен, предпочел прегледа пред сложните проблематизации в единственото академично списание по социология у нас.
Поднасям извиненията си към съставителя на броя Орлин Спасов и главния му редактор Кольо Коев.

М.Б.