По много причини изходът от предстоящия (на 29 май) референдум във Франция за одобряване на Европейската конституция е много важен за бъдещото развитие на Европейския съюз.
Във Франция дебатът между привържениците на "Да" и "Не" на Конституцията е впечатляващ. Каквито и причини да се изтъкват (обуржоазеността на французите, склонността им да се противопоставят на всичко, френската надменност и пр.), повечето наблюдатели са съгласни, че никога досега в никоя европейска страна стратегията на европейското развитие не е била обект на толкова масово, всестранно и задълбочено обсъждане.
Дебатът е изключително остър, отношението към предлагания документ раздели семейства, приятели, колеги, симпатизантите на големите партии също се разделиха, не признавайки партийната дисциплина.
Държавните институции масирано агитират за положителен вот. Президентът Ширак лично се ангажира в битката.
На два пъти в последния месец френският еквивалент на нашия СЕМ е бил сезиран заради недостатъчно осветляване на позицията на "Не"-то в най-големите телевизионни канали. Нарушения на безпристрастността не са били открити.
Редакциите признават, че и техните журналисти са разделени по предстоящия вот.
Трябва да се отбележи също загрижеността на политици и интелектуалци от другите държави-членки на ЕС от евентуална победа на "Не"-то. Тя се изразява в участието им - директно, по митинги или със статии, интервюта и открити писма - в кампанията на "Да"-то.
Десет дена преди референдума, когато подготвяме този брой за печат, прогнозните резултати не дават превес на положителния вот.
Вестник "Култура", верен на традицията си да следи дебатите по изграждането на Европа, публикува тук текстове на привърженици и противници на Конституцията във Франция. Тези публикации ще продължат и в следващи броеве с анализи на това, което ще се случи.

К


Текстовете преведе от френски Христо Буцев