Предстоящи ратификации на Европейската конституция
Парламентарни: Кипър (май), Малта (юли), Швеция (декември), Финландия (края на 2005/началото 2006), Белгия (няма дата), Латвия (няма дата) и Естония (няма дата).

С референдум: Франция (29 май), Нидерландия (1 юни), Люксембург (10 юли), Португалия (през есента), Дания (27 септември), Полша (вероятно с референдум през септември), Великобритания (началото на 2006), Чешката република (вероятно с референдум през юни 2006), Ирландия (няма дата).

Вече ратифицирали: Литва (парламент, 11 ноември 2004), Унгария (парламент, 20 декември 2004), Словения (парламент, 1 февруари 2005), Испания (референдум, 20 февруари 2005), Италия (парламент, 6 април 2005), Гърция (парламент, 19 април 2005), Словакия и Австрия (парламент, 11 май 2005), Германия (Бундестаг, 12 април, предстои Бундесрат - 27 май 2005).